Archive 2017

 

V
Group Showcase
Yorgos Yatromanolakis, Petros Koublis, Margarita Nikitaki

Artist Portfolio
Yorgis Yerolympos - Terza Natura


IV
Group Showcase
Antigoni Papantoni, Alexandros Garnavos, Theodore Pistiolas, Zoe Hatziyannaki

Artist Portfolio
Antonis Theodoridis - Ways of Escape


III
Group Showcase
Antonis Theodoridis, Apostolis Chondrogiannis, Yiannis Theodoropoulos, Lambros Andrianakis, Petros Efstathiadis

Artist Portfolio
Emily Gaki - The Distance


II
Group Showcase
Anastasia Bougiaka, Antigoni Papantoni, Anargyros  Drolapas, Eliza Tamo, Nikolas Ventourakis

Artist Portfolio
Christos Chrissopoulos - Angle of Inclination /  Nantes, 2016


I
Group Showcase
Alexis Vasilikos, Alexei Siozov, Spiros Kokkonis, Tasos Aivalis, Orfeas Sampatakakis

Artist Portfolio
Emilios Haralabous - SIHNB DEEP SLEEP CYCLE