Archive 2017

 

May
Artist Portfolio
Antonis Theodoridis


April
Group Showcase
Antonis Theodoridis, Apostolis Chondrogiannis, Yiannis Theodoropoulos, Lambros Andrianakis, Petros Efstathiadis

Artist Portfolio
Emily Gaki - The Distance


March
Group Showcase
Anastasia Bougiaka, Antigoni Papantoni, Anargyros  Drolapas, Eliza Tamo, Nikolas Ventourakis

Artist Portfolio
Christos Chrissopoulos - Angle of Inclination /  Nantes, 2016


February
Group Showcase
Alexis Vasilikos, Alexei Siozov, Spiros Kokkonis, Tasos Aivalis, Orfeas Sampatakakis

Artist Portfolio
Emilios Haralabous - SIHNB DEEP SLEEP CYCLE